ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ

ТОВ "Приватний заклад "Ліцей Професіонал" Харківської області"

Звіт директора

Звіт директора ТОВ «Приватний заклад  «Ліцей Професіонал» Харківської області» Будко О.В. за 2023-2024 навчальний рік.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватний заклад «Ліцей Професіонал» Харківської області» (далі – ТОВ «Ліцей Професіонал»)  є приватним закладом загальної середньої освіти, який здійснює освітню діяльність на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

У минулому 2023/2024 навчальному році педагогічний колектив закладу проводив роботу, спрямовану на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової Української Школи, Національної доктрини розвитку освіти України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, керівних документів Міністерства освіти і науки України, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні, а також виконання Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, Статуту закладу, в яких передбачена реалізація найважливіших положень – спрямування освіти та втілення в життя української національної ідеї. Актуальним завданням було і є забезпечення рівного доступу усіх дітей до якісної освіти, постійне удосконалення освітнього процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень, впровадження новітніх педагогічних технологій з метою найбільш повного розкриття природних обдарувань кожного учня, забезпечення широких можливостей роботи з обдарованими дітьми.

Звіт директора
Догори